Hvorfor inkluderende design?

La oss begynne med en begrepsdefinisjon og analogi, slik at vi har samme ordbok når vi snakker rundt disse begrepene.

Les mer.

Kilde: uutilsynet.no