Både personer med ulik grad av funksjonsnedsettelse samt funksjonsfriske og velfungerende personer blir ydmyket, delvis invalidisert og fratatt mulighetene til å delta fullt og helt i samfunnet og ha kontroll over egen hverdag, egen utvikling, egen økonomi og i økende grad også egen helse.

Som lege sender jeg vanligvis ut enkle prøvesvar per sms via en tjeneste som krever innlogging med BankID. Jeg spør derfor alle pasienter over 60 år om de har BankID, og om de synes det er greit å motta svaret på denne måten. De aller fleste over 70 år og mange helt ned mot starten av 60-årene bruker ikke BankID eller føler seg utrygge på om de vil få det til, de bruker ikke data generelt og en del bruker heller ikke vanlig sms-funksjon (uten innlogging). Mange «har en kodebrikke, men ...»

Les mer.

Kilde: uutilsynet.no