Mitt innlegg på konferansen handla om korleis universell utforming og brukaroppleving er ein føresetnad for å oppnå både livslang læring og eit berekraftig samfunn.

Konferansen går inn som eit ledd i utarbeidinga av ein handlingsplan for å gjennomføre visjonen om at Norden skal bli verdas mest berekraftige og integrerte region fram mot år 2030 gjennom å gjere Norden grønt, konkurransedyktig og sosialt berekraftig.

Les mer.

Kilde: uutilsynet.no