Digitalt utanforskap er eit problem både for verksemda som baserer seg på at alle er digitale og for brukaren som ikkje får til det digitale. Tenestene må vere laga for dei som skal bruke dei, ikkje for dei som eig dei. Vi gjer ikkje universell utforming berre fordi det er lovpålagt, men fordi vi ønsker gevinst og måloppnåing.

Les mer.

Kilde: uutilsynet.no