Designstøtten kan brukes til et forprosjekt eller et allerede igangsatt prosjekt. Støtten skal bidra til nye løsninger hvor det legges vekt på en inkluderende designprosess, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov til forbedring og forenkling for et mangfold av mennesker.

− Sammen med DOGA skal vi nå se etter søknader som setter spesielt fokus på aldersvennlige løsninger innen transport og mobilitet. Det kan dreie seg alt fra fysiske og digitale produkter til tjenester og omgivelser, forteller Nina Myklebust, seniorrådgiver i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no