Mange opplever å ryke på en smell på jobben. De blir utbrent i korte eller lengre perioder.

– Vi finner at rundt 13 prosent av norske arbeidstakere står i høy fare for å bli utbrent, sier Leon De Beer, førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Institutt for psykologi ved NTNU.

De Beer har bidratt til en ny studie rundt utbrenthet publisert i Scandinavian Journal of Psychology sammen med kolleger fra forskningsgruppen Healthy workplaces.

Disse jobber med et nytt måleverktøy som kan identifisere dem som står i fare for å bli utbrent.

Les mer.

Kilde: gemini.no