Vi fikk samlet de viktigste aktørene til en samtale. Ola Asp representerer statsforvalteren i Vestfold og Telemark. De har nasjonale oppgaver etter gravplassloven. Andreas Maasø Fjelldal fungerer i dette prosjektet som statsforvalterens representant i Digdir. Oppgaven er å koordinere og tilrettelegge for realiseringen av digital gravferdsmelding i Altinn. Bredo Swanberg er leder for livshendelsen dødsfall og arv i Digdir og Martin Hill Oppegård er utredningsleder i Barne- familiedepartementet (BFD). Tiltaket Digital gravferdsmelding fikk medfinansiering i 2022. Tjenesten står nå i startgropen for teknisk testing og vil lanseres i løpet av 2024.

Les mer.

Kilde: digdir.no