De siste årene har begrepet psykologisk trygghet fått enormt med oppmerksomhet i organisasjons- og ledelsesfagene. Ledere oppfordres til å etablere et arbeidsmiljø hvor det er trygt å utfordre hverandre og være uenige. Det skal være psykologisk trygt å ta risikoen på å mene noen annet enn resten av kollegiet. Jeg har selv vært med på å heie frem psykologisk trygghet som en vesentlig egenskap ved et godt ytringsklima.

Les mer.

Kilde: bi.no