Over lang tid har spesielt to ledelsesmyter stått sterkt. Den ene er den høye mørke helten som er resultat- og konkurranseorientert, og som leder gjennom dominans. Den andre myten er at det er de beste fagfolkene som blir de beste lederne.  

Begge disse mytene lever i beste velgående og passer inn under den tradisjonelle ledersentrerte forståelsen av ledelse. Lederen ansees som en opphøyd og idealisert helt. Fokuset ligger på lederens egenskaper. Beslutninger skjer ovenfra og ned. Det er lederens rolle å gi ordre om retning og oppgaver.

Selv om det er behov for handlingsføre ledere som tar ansvar og styrer, betyr det ikke at disse to ledelsestypene er de beste.

Les mer.

Kilde: bi.no