Stein-Erik Mellemseter forklarer at konflikter kan oppstå av mange grunner, på alle slags arbeidsplasser. Det kan være alt fra en uenighet mellom to arbeidstakere «på gølvet» til strategiavklaringer i et styremøte, og utallige varianter innenfor det spennet.

Forebygge i stedet for å reparere

– La oss prøve å koke det ned til hvordan det kan håndteres, uavhengig av om konflikten er på gulvet eller i styrerommet. Det er en parallell til idretten, for der er det jo viktig å unngå å få skader – akkurat som man på arbeidsplassen vil unngå at det oppstår konflikter. I idretten kan man iverksette tiltak for å redusere muligheten for at du blir skadet. Du kan varme godt opp i forkant, du kan unngå overbelastninger i løpet av treningene, og du kan tøye godt ut i etterkant. Alt dette bidrar til å redusere antall skader.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no