I fjor utbetalte vi 523 milliarder kroner i stønader og ytelser. Det betyr at vi delte ut ca 1 million kroner i minuttet i løpet av fjoråret. I tillegg var møtet med oss, eller støtten fra oss, av avgjørende betydning for svært mange mennesker i ulike livssituasjoner. NAV er altså en stor del av det norske velferdssamfunnet, både når vi ser på menneskene og pengene.

I en OECD-rapport som ble publisert denne uka, går det fram at folk i Norge generelt har større tillit til offentlige institusjoner enn i andre OECD-land, og våre egne personbrukerundersøkelser viser at syv av ti har tillit til NAV. Samtidig ser vi at tilliten til NAV er lavere enn mange andre offentlige virksomheter. Det samme mønsteret ser vi for virksomheter knyttet til sosialt arbeid i andre europeiske land.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv