Skrevet av: Åse Westås, direktør i Språkrådet, på kommunikasjon.no


 

Som dei fleste andre brukar eg ikkje mykje tid på skattemessige utrekningar på førehand. Dermed fortonar det seg alltid som eit slags offentleg lotteri når eg får fasiten frå skatteetaten. Det gir spenning til den kalde vårkvardagen når meldinga tikkar inn, og eg kan opna loddet eg har fått tildelt for i år. Vel, det vart ikkje gevinst i år heller. Det vart ein beskjeden restskatt.

-Frekkas!

Eg gjekk inn på skatteetaten.no på ny. Like greitt å få oppfylt den litt sure plikta – og eg betaler sjølvsagt skatten min med glede. Det er ikkje det. På nettsida vart eg møtt av skatteetatens praterobot. Eg har skattemelding på nynorsk og har meldt inn at eg gjerne vil kommunisera med etaten på det språket. Eg spurde roboten: «Hei! Kan eg få kontakt med ein rådgjevar?» Roboten svarte: «Jeg forstår at du ønsker å få kontakt med en saksbehandler.» «Frekkas», tenkte eg. «Svara meg på den nedlatande måten.» Det er ikkje berre plikta som blir sur av slikt.

Les mer.

Kilde: Kommunikasjon.no

Vidar Lynghammar har tjue års erfaring med klarspråksarbeid i offentlig sektor. Foto: NTB / Thomas Brun
Kursholder er Vidar Lynghammar fra NTB Arkitekst. Han har tjue års erfaring med klarspråksarbeid i offentlig sektor, og har kurset tusenvis av skribenter i klarspråk og skriftlig kommunikasjon. Foto: NTB / Thomas Brun

01.06: Innføringskurs i klarspråk: Hvordan kommuniserer vi effektivt og enkelt med innbyggerne?

Kurset 09.05 ble fulltegnet. Her kan du melde deg på kurset 01.06.

null
Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, er hovedinnleder på spor C: Kommunikasjon og klart språk, på Service- og tjenestekonferansen 2023. Foto: Ilja C. Hendel

Service- og tjenestekonferansen 2023, spor C: Kommunikasjon og klart språk

Kommunikasjon og klart språk er ett av sporene på årets Service- og tjenestekonferanse 2023.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen kommer til konferansen:

Når skal du snakke med innestemme og når bør du finne fram roperten?
I saker som treffer hjertet, er det ikke alltid så lett å vite hva som virker best. Vi har stemmen for de som trenger å bli hørt. Å finne riktig toneleie er en utfordring. Når hjertet banker hardt for noe, er det lett å vise det. Noen ganger er det helt rett. Noen ganger blir det helt feil.

I mars 2023 delte Kommunal- og distriktsdepartementet ut Klarspråkprisen for staten til Miljødirektoratet. Assisterende kommunikasjonsdirektør Guri Sandvik kommer til konferansen:

Klart språk gir superkraft
Utdrag fra juryens begrunnelse:
Årets prisvinnar har arbeid grundig og ordentleg. Arbeidet er forankra i leiinga, og det er sett av ressursar til ein ekstern samarbeidspartner som hjelper til med språkarbeidet. Det tverrfaglege samarbeidet mellom juristar, arkivarar og kommunikasjonsmedarbeidarar har vore avgjerande for resultata. Måten verksemda involverer brukarane på, veg tungt i vurderinga til juryen. Prisvinnaren viser at systematisk arbeid med klarspråk gir gode resultat, til beste for samfunnet og innbyggjarane: deg og meg.
 

Kjetil Fosse, fagkoordinator ved NAV Kontaktsenter, er den tredje foredragsholderen på sporet:

Hva er empatisk kommunikasjon, og hvordan kan det brukes?
- Gjennom empatisk kommunikasjon har vi endret mye på hvordan vi lytter i våre brukermøter, sier Kjetil Fosse, som jobber som fagkoordinator på samtaleteknikk i NAV Kontaktsenter.

- Fra å lytte utelukkende etter sak, lytter vi nå også bevisst etter følelser. Det viktigste for oss med empatisk kommunikasjon er å møte følelser med følelser. Ikke fordi vi skal fungere som en hjelpetelefon, men for å kunne gjennomføre god veiledning i sak. Hvis vi unlater å møte frustrasjon, glede, oppgitthet og andre følelser, opplever vi at det kan være til hinder for god veiledning.

Videohilsen fra Kjetil Fosse: