Roboter i helsevesenet møter ofte motstand, men det er høyst nødvendig å sette sosial innovasjon først, mener Fred Pijls. Omsorgsroboten Tonnie er et resultat av det såkalte Beta-programmet til selskapet Robot Ctrl . I dette programmet blir roboter ikke lenger sett på som maskinvare, men mer som fullverdige ansatte ved helseinstitusjonen. «Som alle ansatte, gir Tonnie et viktig bidrag til mennesker med psykiske sårbarheter,» sier Lianne Verbruggen, behandlingsdirektør ved Huize Padua og klinisk psykolog.

Les mer.

Kilde: ehin.no