Første leveranse i prosjekt Kobo inneholder en digital oversikt over kommunale boliger. Nå tester pilotkommunene tilknyttet prosjektet hvordan en kan søke opp og legge til boliger i boligoversikten.

- Dette ser veldig oversiktlig og greit ut, sier saksbehandler i Sarpsborg kommunes boligavdeling, Remi Berg.

Boligoversikten er inspirert av finn.no som har et brukergrensesnitt mange er kjent med.

Les mer.

Kilde: husbanken.no