Formålet med programmet er å fremme riktig organisering og oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene over hele landet, samtidig som man sikrer bedre bruk av personellressursene.

Programmet vil bygge på de gode erfaringene med KS-prosjektet Tørn, som gjør forsøk med ny organisering av arbeidet i kommunenes omsorgstjenester slik at ressurser og kompetanse brukes best mulig. 97 kommuner er per dags dato med i dette delprogrammet, og flere skal det bli!

Les mer.

Kilde: ks.no