I årene fremover står kommunal sektor ovenfor betydelige utfordringer med å møte økt etterspørsel etter omsorgstjenester gitt tilgjengelige ressurser og kompetanse. Det nye KS-prosjektet Tørn skal bidra til å finne løsninger på disse utfordringene.

Tid for snuoperasjon

- Den kommunale omsorgssektoren har nådd et «turning point» - et vendepunkt. Hvis vi ikke tar noen grep rundt fordeling av arbeidet og arbeidstiden slik at rett helsefaglig kompetanse brukes til rett tid, vil det etter hvert bli vanskelig å tilby gode omsorgstjenester i tilstrekkelig omfang, sier avdelingsdirektør Marit Roxrud Leinhardt i avdeling Arbeidsgiverpolitikk. - Tilskuddet fra Helsedirektoratet gjør det mulig å iverksette en målrettet innsats hvor vi kan gjøre forsøk med arbeids- og oppgavedeling i tett samarbeid med motiverte kommuner. Vi er glade for at både NSF, Fagforbundet, Delta og Ergoterapeutene støtter arbeidet ved å sitte i prosjektets styringsgruppe. Sammen skal vi finne gode løsninger og sette i gang snuoperasjonen som trengs.

Les mer.

Kilde: ks.no