Tekst: Terese Olstad Bjerke, styreleder, Forum for offentlig service


 

Tro, håp og kjærlighet!

Aldri før har vi fått demonstrert at digital teknologi kan benyttes til inkludering på en bedre måte. Det betyr at vi klarer å designe våre tjenester mye mer inkluderende, slik at de som lever i utenforskap også kan oppleve bevegelse i retning av inkludering. 

Tro, håp og kjærlighet, sier Mats «Ibelin» Steen sin far, Robert Steen. Akkurat hva vi trenger for å få frem hva det virkelig er vi skal bruke teknologi til i fremtiden

Filmen “Ibelin” har fått 2 gjeve priser under USA sin største filmfestival: Beste regissør og publikumsprisen. Filmen dekker et fortsatt svært lite utforsket område, nemlig hvordan mennesker med sårbarheter kan bli mer inkludert i samfunnet gjennom det digitale.

Robert Steen på Service- og tjenestekonferansen

Filmen dekker mange tema, og vi har allerede sikret oss at Robert Steen kommer til Service- og tjenestekonferansen for å dele sine erfaringer fra rollen som faren til Mats “Ibelin” Steen, og hvordan digital teknologi kan benyttes til inkludering.

Inkluderende design på alvor

Måtte 2024 endelig bli det året der inkluderende design virkelig blir tatt på alvor, og vi ser samfunnsomstillingen i sammenheng med hvordan data og digital teknologi skal være sentrale elementer i regelverksutviklingen for likeverdige tjenester, både for de som opplever utenforskap og de som er digitalt sårbare. 

Sees i Stavanger!

Aldri før har vi fått bedre tilbakemeldinger på konferansen enn i 2023. Tusen takk!. Vi er så glad for de positive tilbakemeldingene, men vil forsøke å gjøre årets konferanse enda bedre. 

Vi gleder oss til å se dere alle i Stavanger!