- Husbanken prioriterer å gi tilskudd til prosjekter som handler om metoder, konsepter og løsninger som kan tas i bruk av flere. Prosjektene som har fått tilskudd har god kvalitet og treffer godt når det gjelder Husbankens føringer og prioriteringer. Flere kommuner, som er nye søkegrupper i 2021, tester innovative løsninger som vil bidra med nyttig kunnskap i tiden som kommer, sier prosjektleder Gry Kongsli i Husbanken.

Les mer.

Kilde: husbanken.no