Som vi tidligere har beskrevet i artikkelen Dulting i skattemeldingen hjelper folk å rapportere riktig, bruker Skatteetaten dulting til å veilede folk mens de fyller ut skattemeldingen. Dultingen skjer i form av informasjonsbokser som kommer opp på grunn av noe personen selv legger inn, eller opplysninger vi har om hen fra før. Ved å påpeke mulige feil eller gjøre oppmerksom på opplysninger som kanskje mangler, ønsker vi å gjøre det enklere å gjøre rett og vanskeligere å gjøre feil i skattemeldingen.

Les mer.

Kilde: skatteetaten.no