Samfunnet står overfor store utfordringer framover, blant annet overgang til lav— og nullutslippssamfunn, stramme statsfinanser og demografiske endringer som utfordrer tilgangen til nok arbeidskraft.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no