Som den internasjonalt kjente, amerikanske statsviteren Yoshihiro Fukuyama sier, er tillit en form for sosial kapital. Jo mer mistillit det er mellom aktører, jo større er transaksjonskostnadene ved beslutninger. Jo høyere tillit, jo lettere er det å koordinere handlinger og løse problemer.

I denne kronikken diskuteres hva som kreves for å få tillitsbasert styring og ledelse i et liberalt demokrati med Norges balanserte forhold mellom en offentlig og privat sektor som begge skaper verdier.

Et slikt tillitsbasert samfunn krever både en presisering av hva som menes med honnørordet tillit og at det må stilles bestemte krav til styrings- og ledelsesprosesser.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no