Gjennomgang av hele oppgaveporteføljen

Hoveformålet med politiet er å opprettholde et trygt og ordnet samfunn der innbyggernes rettigheter og sikkerhet blir ivaretatt, og der kriminalitet og uorden blir håndtert på en rettferdig og effektiv måte.

Før tjenestestedene etableres oppfordrer vi til en gjennomgang av hele tjenestespekteret - det vi kan kalle "sivile tjenester":

 1. Er det noen utfordringer med dagens fordeling av oppgaver og ansvarsforhold mellom politiet, skatteetaten, tolletaten, Statens vegvesen, kommunene og andre virksomheter?
 2. Kan en annen organisering og fordeling utnytte de politifaglige ressursene bedre, og gi mer nærpoliti i ordets rette betydning?
 3. Kan enkelte tjenester utføres av andre, under forutsetning av de blir mer tilgjengelig for innbyggerne med tilsvarende/bedre kvalitet?
  Eksempler kan være utstedelse av pass og ID-kort på kommunale service-/innbyggertorg og/eller skattekontor, prikkbelastning i førerkortet i regi av Statens vegvesen og grensekontroll av Tolletaten.
Hvis svarene er ja på spesielt spørsmål 3, kan det være en idé å gjennomføre forsøk på noen utvalgte tjenestesteder. 
 
Hvis erfaringene er positive kan endringene innføres også andre steder i landet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen:

Slik jobber vi med rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT-modellen er et hjelpemiddel for å samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. I en kommune er det mange enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet. Modellen bidrar til å koordinere informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner når dette er naturlig.

Gry Løge Lid, SLT-koordinator, Lillestrøm kommune og Lars Erik Strand, politikontakt, gir et innblikk i arbeidet på Service- og tjenestekonferansen, spor A.


 

Les mer om de nye tjenestestedene som kommer:

Noen av politiets tjenester:

 1. Fornye pass eller ID-kort
 2. Namsmann og forliksråd
 3. Hittegods
 4. Opphold og asyl
 5. Brukthandelbevilling
 6. Våpentillatelse
 7. Behandle søknader om arrangementet
 8. Prikker i førerkortet og kjøreseddel

Kilde: politiet.no