Sekretariatsleder for Helsepersonellkommisjonen, Lars Nerdrum, snakket om behovet for å digitalisere helsesektoren, blant annet for å spare personell, men at vi ikke skal automatisere for enhver pris.

- Samtidig som velferdsteknologiske løsning blir enda viktigere for kommunene i årene fremover, må vi verne om oppgaver som gir pasientkontakt, sa Nerdrum.

- Smart bruk av teknologi er også et viktig virkemiddel for å sikre bedre samhandling og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten. Mange løsninger er utviklet og kan tas i bruk av kommunene, andre er under utvikling. Helseteknologiordningen som regjeringen jobber med må løfte alle kommuner. Ordningen må også støtte kommuner i arbeidet med felles journalløft og velferdsteknologi, sa avdelingsdirektør i KS Terje Wistner.

Les mer.

Kilde: ks.no