Kobo er et digitalt system for kommunale boliger som utvikles av Husbanken og KS i samarbeid med en rekke kommuner.

Sarpsborg kommune er med i prosjektet og har kommet langt i å ta i bruk det nye, digitale systemet som skal gjøre det lettere å søke og tildele kommunale boliger, samt bidra til oversikt, kontroll, statistikk og beslutningsgrunnlag. Og underveis viser det seg at kommunen eier mange boliger som står tomme, enten i påvente av påfyll på vedlikeholdsbudsjettene, eller fordi boligene ikke samsvarer med behovene innbyggerne har.

Les mer.

Kilde: husbanken.no