Ide Katrine Birkeland, akademisk programdirektør og førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI, mener at for å kunne støtte og inkludere medarbeidere på best mulig vis, så er det viktig å definere hva som er god støtte og hva det betyr å inkludere.  

– Er det god støtte å gi komplimenter eller gi feedback? Og hva slags type feedback skal man gi? Hva er den beste støtten? Det jeg forsker på, er ideen om at god støtte er veldig enkelt å snakke om og si at man gjør, men i praksis ser det veldig annerledes ut enn det som er intensjonen. For eksempel hvis du har en medarbeider som ikke gjør jobben på den måten du hadde tenkt var den beste måten, eller som ikke er like effektiv som du hadde håpet, da er det lett å begynne å hinte og gå rundt grøten i stedet for å være tydelig på at her er det et gap mellom hva jeg har sett for meg skal skje og hva jeg opplever at du gjør. Forskningsmessig så vet vi at det å gi god støtte i den situasjonen vil være å si noe om at her har du en annen opplevelse av hva som skulle skje. Og så sjekke ut med den andre hva det er som gjør at dere har dette gapet.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no