Sett refleksjon i system

Reese forklarer at stress er noe av det som snakkes minst om i hennes bransje – barnehagesektoren. De emosjonelle belastningene ved å hele tiden stå i relasjoner, medfører mye stress. Arbeidet hun har gjort på dette feltet, er også relevant for de fleste andre typer jobber.

– Jeg har lagt mest vekt på bevisstgjøring for hver ansatt – når kjenner de at nok er nok, hvor går grensen deres – både i møte med barn, men også i relasjon til foreldre og kolleger. Arbeidet vi har gjort, er langsiktig, personlig fagutvikling hvor de ansatte får oppgaver og muligheter for refleksjon rundt seg selv. Hvordan vi er i relasjoner har alt å si for hvordan vi er som arbeidstaker, men også hvordan vi er som mennesker.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no