Pressemelding fra Nasjonalbiblioteket, 20. juni 2024


 

Ny rekord i utlån til barn og unge

Barn og unge er storforbrukere av bibliotekets tjenester, og utlånet av litteratur for barn og unge økte med 7 prosent fra året før, til hele 7,2 millioner utlån. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter en endring i tellemåte i 2008.

– Denne veksten viser hvor viktige bibliotekene er som en ressurs for barns og unges lesing og leseferdigheter, sier direktør for bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket Svein Arne Tinnesand.

Også utlånet av bøker for voksne økte kraftig, og er nå nesten på samme nivå som før Covid-pandemien.

Totalt ble det lånt ut 12,6 millioner bøker i 2023, noe som var en oppgang på 8 prosent fra året før. Vi må tilbake til 2012 for å finne høyere tall.

Høye besøkstall og stor aktivitet på arrangementer

Årets bibliotekstatistikk viser at det var 26 millioner besøk på folkebibliotekene i 2023, en økning på 15 prosent fra 2022. Dette er det høyeste tallet som er registrert.

– Folk benytter seg hyppig av bibliotekenes tilbud, og tallene understreker bibliotekenes posisjon som viktige kulturelle og sosiale møteplasser, sier Tinnesand.  

I tillegg til at folk kommer innom på bibliotekene for å låne, levere eller for bare å være der, er det stor aktivitet med ulike arrangementer, møter og tilstelninger rundt om i landet.  I løpet av 2023 deltok hele 1,66 millioner mennesker på arrangementer på folkebiblioteket. Dette er en oppgang på 22 prosent fra 2022. 

Finn tall for din kommune i Folkebibliotekstatistikken for 2023

Kilde: bibliotekutvikling.no