I april 2022 ble syv offentlige prosjekter valgt ut til Stimulab-ordningen. Prosjektene fikk til sammen 19,4 millioner kroner i støtte. Støtten brukes til å kjøpe inn kompetanse på design, og relevant tilleggskompetanse som systemisk design, og gevinstidentifisering- og planlegging. Slik får prosjektene i ordningen tilført kompetanse som virksomhetene i utgangspunktet ikke har.

Prosjektene ble lyst ut i en åpen anbudskonkurranse høsten 2022, og i samarbeid med Stimulab-teamet har prosjektene nå valgt sine leverandører. Ordningen krever at de offentlige virksomhetene og leverandørene samarbeider tett, og at de deler erfaringer med andre i Stimulab-ordningen.

Les mer.

Kilde: digdir.no