Stimulab-kullet 2023 har allereie vekt interesse med prosjekta sine som tek for seg relevante problemstillingar knytt til ein meir innovativ og brukarvennleg offentleg sektor. For første gong på fleire år kunne Stimulab invitere til fysisk kick-off i Digdirs lokale på Økern Portal. Målet med samlinga var å gi prosjekta høve til å hente inspirasjon frå kvarandre og dele erfaringar på tvers.

Les mer.

Kilde: digdir.no