På oppdrag for StimuLab har Menon Economics gjennomført en kunnskapsoppsummering av StimuLab-ordningen. Formålet har både vært å kartlegge, systematisere og beskrive gevinster fra StimuLab-prosjekter, og gjøre vurderinger av ordningens effekter mer overordnet.

Økt kunnskap, problemforståelse og samarbeid

Menon har analysert 14 avsluttede og 7 pågående StimuLab-prosjekter. Oppsummert har prosjektene i stor grad ført til ny kunnskap og innsikt, felles problemforståelse og etablering av nye samarbeid. Dette er gevinster som ikke er en faktisk innovasjon i seg selv, men essensielle innsatsfaktorer for å realisere innovasjoner i fremtiden. Det er utviklet mange løsninger og flere av disse er tatt i bruk, mens i mange komplekse og uavsluttede prosjekter er løsningen ikke enda implementert. Gevinstene påvirkes av fire overordnede punkter; hvor komplekse problemstillingene er, hvor mange deleiere eller aktører som er involvert, tid som har gått siden prosjektoppstart og hvor utfordrende videreutvikling eller implementeringen av løsningen er.

Les mer.

Kilde: digdir.no