Mange beslutninger tas i grupper. Et av de mest kjente eksperimentene innenfor psykologisk forskning ble utført av Solomon Asch i 1951. Aschs eksperiment tydet på at personer som er med i en gruppe, ofte endrer sine vurderinger eller svarer i strid med sine oppfatninger, også om ganske objektive størrelser.

Les mer.

Kilde: bi.no