Bedre informasjon til brukerne

Fire av livshendelsene arbeider med portaler og samler informasjon som skal gjøre det enklere for brukerne å finne informasjon og utføre oppgaver i forvaltningen. Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har hovedansvar for livshendelsen dødfall og arv. Digdir utvikler en løsning som skal tilby et «digitalt dødsbo». Her skal arvinger få en oversikt over, og innsikt i, avdødes formue og gjeld og veiledning frem til valg av skifte. De vil også legges opp til effektive prosesser knyttet mot eierskifte og rettigheter til innsyn. Løsningen er teknisk sett ferdig, men avklaring av forvaltning og drift gjenstår før løsningen kan produksjonsettes. Prosjektet har mottatt midler fra medfinansieringsordningen.

Les mer.

Kilde: digdir.no