Pressemelding fra regjeringen | Dato: 26.01.2024


 

- Når regler utarbeides langt bort fra oss, må vi jobbe aktivt med å passe på at våre interesser blir godt ivaretatt. Jeg kjenner min besøkelsestid og drar til EU med mål om å sikre raskest mulig implementering av blant annet KI-forordningen også i Norge, sier hun

EU arbeider med rettsakter på svært viktige områder for Norge, som regulering av kunstig intelligens. Statsråden skal bruke tre arbeidsdager i Brüssel neste uke for å snakke med sentrale aktører som arbeidet med KI-forordningen og annet regelverk og politikk som også vil få konsekvenser for nordmenn og norsk næringsliv.

- Jeg gleder meg til å lære mye og jobbe hardt for at norske interesser blir hørt. Vi skal håndtere KI-forordningen effektivt. I stedet for å sitte og vente på den omforente teksten, er vi allerede i gang med å utrede en tilsynsstruktur og forbereder et hurtigspor for hvordan vi skal håndtere KI-forordningen. Vi skal utvikle et solid, teknologinøytralt lovverk som tar vare på våre verdier, sier Tung.

I tillegg til samtaler med Europakommisjonen og Europaparlamentet, vil statsråden møte blant andre ESA-presidenten, EFTAs generalsekretær, den norske NATO-ambassadøren, Belgias statssekretær med ansvar for digitalisering, de norske regionkontorene i Brüssel og viktige norske kunnskapsaktører på sitt område.

Statsråden er tilgjengelig for norsk media i Brüssel etter møtet med kommisær Reynders tirsdag 30.januar kl. 12.00.

Pressekontakt på reisen: Kommunikasjonssjef i DFD, Kjersti Bjørgo, tlf. 971 64 835

Kilde: regjeringen.no