Hvorfor statlige kontorer, og hvilke tjenester skal legges til disse? Dette er interessant, spesielt siden det er relativt sannsynlig med et regjeringsskifte til høsten.

Hør på Vedums begrunnelse (trekk fram til om lag 10 min ut i sendingen hvis du vil gå rett på sak, varighet 3 min).

Dialogen mellom Trygve Slagsvold Vedum og programleder Lilla Sølhusvik

(Med forbehold om feil. Programlederens dialekt er omskrevet til bokmål)

- Dere vil opprette statlige servicekontor i alle kommuner. Hva kan vi få hjelp til hvis vi går på et sånt servicekontor?

- I den offentlige debatten glemmer man f.eks. at 600 tusen av oss klarer ikke å bruke digitale løsninger på en god måte. Og i de siste årene har man opplevd at staten flytter seg bort fra folk. Vi har mista statlige arbeidsplasser i over 260 kommuner. NAV, politi, alle de store statlige offentlige etatene har blitt sentralisert. Og det vi ønsker er selvfølgelig å legge NAV og politiet nært, og i tillegg at man på de kommunale servicekontorene skal ha statlige medarbeidere som kan hjelpe f.eks. de eldre som har fått skattemeldinga som er usikre på det, eldre som skal ha kontakt med NAV, folk som har dårlig språk som trenger å fylle ut et skjema. Altså at de grunnleggende tjenestene, at de som ikke løser de digitalt, at det er hyggelig å møte et menneske og at ikke alt løses over en skjerm, at man skal kunne møte representanter for det offentlige i alle norske kommuner. I dag er det sånn at i stadig flere kommuner er ikke staten til stede.

- Det skjønner jeg, men hva skal jeg få svar på hvis jeg går der? Kan jeg få svar enten jeg har et detaljspørsmål i ligningen min eller om jeg vil ha kontakt med politiet skal jeg gå innom et statlig servicekontor?

- Ja, det er noe av poenget at du skal kunne ha et lavterskeltilbud som folk kan oppsøke, og det kan være alt fra hvis du lurer på... la oss si at du skal fylle ut en fødselspermisjonssøknad hvis du synes at det er vanskelig, det kan være skatteoppgjøret ditt. Det kan være ulike ting du er usikker på. Og så har man i dag etter en stor reform kommunale servicetorg som hjelper folk med kommunale tjenester, og det er å utvide det så vi har grunnstrukturen. Men at man også skal ha de statlige grunntjenestene rundt omkring.

- Da får man enda flere statlige arbeidsplasser - hvor mange ser du for deg?

- Vi ønsker at man skal ha tilstedeværelse i alle norske kommuner. Vi ser at antall statlige arbeidsplasser har skutt i været det siste under Erna Solberg, men 261 kommuner har mista 9192 statlige arbeidsplasser.

- Og nå vil du ha enda flere statlige arbeidsplasser?

- Men ikke i statlig byråkrati, vi vil ha statlig hjelp, tjenester som hjelper folk nært der de bor.

- Men er det ikke lettere da å ansette et menneske f.eks. i skatteetaten som kan ta telefonen når jeg ringer og lurer på noe i ligningen min?

- Men vi ønsker at man også skal kunne møte mennesker. For er det noe vi savner nå etter det korona-året her er det møter mellom folk. Og det at staten trekker seg ut fra lokalsamfunn etter lokalsamfunn rundt omkring i hele Norge, den utviklinga ønsker vi å snu. Høyreordføreren i Bø sa det litt spissformulert: "Staten har forlatt oss!" Og det gjelder selvfølgelig NAV, skatt, politiet, de grunnleggende tjenestene, og at det ikke finnes noen statlig virksomhet i mange kommuner rundt omkring i Norge. Og den utviklinga ønsker vi å snu. Og nettopp for at det skal være et lavterskeltilbud til de offentlige tjenestene, kan vi ikke ha en offentlig sektor som er best for de som på en måte er perfekte, der alt fungerer greit, der man er fulldigital, men også for de som sliter, som synes ting er vanskelige. Og derfor så ønsker vi å ha tilstede politiet, NAV, skatt, men også ha en sånn grunnfunksjon der det ikke er noen grunnfunksjon i dag.