Nyleg vart boka Cybermakt - en tverrfaglig innføring gitt ut.

Redaktørane av boka er professor i cybertryggleik og samfunnstryggleik ved Høgskolen i Innlandet, Mass Soldal Lund, og leiar av Cyberprogrammet ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets høgskole, Vivi Ringnes Berrefjord.

Soldal Lund har forska på desse temaa i fleire tiår. Han blir rekna som ein av Noregs fremste ekspertar på feltet.

– For ti år sidan måtte eg alltid leita etter dei gode cyberangrep-eksempla. No er det berre å plukka dei ned. Det har vorte sånn at det er vanskeleg å følgja med på dei viktigaste hendingane.

No ser han ei utvikling han synest er svært interessant.

Les mer.

Kilde: forskning.no


Annonse:

Spor E: Manipulasjon, svindel og andre digitale trusler! på Service- og tjenestekonferansen 2024

Digitale trusler øker hvert år, og blir stadig mer avansert gjennom bruk av kunstig intelligens. Bli med inn i en mørk verden med manipulasjon og påvirkningsoperasjoner, lær hvordan de ansatte kan bli en ressurs, hva politiets nettpatrulje gjør og hvordan selv den mest erfarne kan la seg lure - i et svakt øyeblikk.

Nettpatruljen_gruppebilde_annonse1000.jpeg