– Då Stavanger, Rennesøy og Finnøy skulle slåast saman til éin kommune, var Stavanger bokmålskommune, Finnøy var nynorskkommune, og Rennesøy var språknøytral. Av omsyn til dei to nynorskkommunane vart det avgjort at nye Stavanger kommune skulle vera språknøytral.

De har valt å ta i bruk eit verktøy som omset tekst frå bokmål til nynorsk. Kva er erfaringane dykkar med det?

– Ved samanslåinga fekk Stavanger kommune fleire nynorskbrukarar, og me valde difor å gje alle kommunetilsette tilgang til ein nynorskrobot som gjer det mogleg å produsera større mengder tekst på god nynorsk. Verktøyet fungerer kjempebra – til og med på kommunen sine saksframleggsmalar.

Les mer.

Kilde: sprakradet.no

Service- og tjenestekonferansen 2024 arrangeres i Stavanger 30.10-01.11.