Av Steffen Sutorius, direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Det er mange som har forventninger til oss som arbeider i offentlig sektor. Når vi går på jobb om morgenen, eller har beredskapsvakt på kvelds- og nattestid, så gjør vi det på vegne av fellesskapet. Som offentlig virksomhet disponerer vi vesentlige ressurser og har et stort ansvar for å levere mest mulig for minst mulig.

Jeg ønsker å dele Digdirs nye strategi med våre omgivelser. Den viser hvordan vi tenker å jobbe frem mot 2025 for å levere på vårt samfunnsoppdrag.

Les mer.

Kilde: digdir.no