– Nye Asker kommune ble til når de tre kommunene Hurum, Røyken og Asker ble slått sammen til én, den første januar 2020, sier Anne Fosstuen.

Hun er virksomhetsleder for det som heter Virksomhet 1 innenfor tjenesteområdet Tjenester for personer med funksjonsnedsettelser. Dette tjenesteområdet er i nye Asker kommune delt i to på grunn av størrelsen. Området har 560 årsverk fordelt på ca. 1000 ansatte i 21 avdelinger.

– Vi drifter tjenester fra den ene enden av kommunen til den andre, forklarer Grete Skustad Floberg, som er leder for Virksomhet 2 innenfor det samme tjenesteområdet.

Store forskjeller på sykefravær og rutiner

Etter sammenslåingen av de tre kommunene så Anne og Grete at det var stor variasjon og ulike kulturer fra arbeidssted til arbeidssted innenfor deres nye virksomhetsområde. Det fantes både nye og drevne ledere med ulik bakgrunn og erfaring i arbeidet med jobbnærvær. Noen enheter hadde så å si ikke sykefravær, mens i andre enheter var 20 prosent av arbeidsstokken fraværende fra jobb til enhver tid.

– Noen steder så ansatte på det å bli fulgt opp under sykefravær som en trussel eller en straff mens andre steder så de på det som omsorg, forklarer Grete, og fortsetter:

– Det å måtte ringe til lederen din når du var syk var nytt for mange, mens for andre har dette vært en regel i årevis. Så det var også det å skape én felles kultur. Det er ikke lett med så mange lokasjoner, så mange avdelinger og så mange ansatte. Og det er helt umulig for ledere å gjøre alene. 

Les mer.

Kilde: idebanken.org