I slike situasjoner blir vi usikre på hvordan andre oppfatter oss, og på hvilke konsekvenser det kan få om vi hever stemmen. Det gjør at vi holder tilbake. Vi unngår å ta opp ting, innrømme feil eller stille spørsmål, og felleskapet går glipp av viktig innsikt og informasjon.

Dette er et tegn på lav grad av psykologisk trygghet i et miljø.

Les mer.

Kilde: idébanken.org