Stress kan føre til både fysiske og psykiske vansker som muskulære lidelser, angst og depresjon hos ansatte. Stress kan også føre til redusert produktivitet, økt sykefravær og høyere turnover.

Det er derfor gode grunner til at vi tar aktivt grep for å redusere de negative konsekvensene av stress i arbeidslivet. Men hvordan?

Les mer.

Kilde: bi.no