Inkludering er et tema som får stadig mer oppmerksomhet i mangfoldige organisasjoner. Det handler om at hver enkelt medarbeider skal kunne være seg selv, samtidig som man føler tilhørighet til organisasjonen og menneskene som arbeider der.  

Når ledere tilrettelegger for dette, omtales det som inkluderende ledelse. Men det er flere medarbeidere enn ledere i organisasjoner. Som medarbeidere og kollegaer har vi påvirkningskraft på det som skjer i arbeidsmiljøet, enten vi er oss det bevisst eller ikke. Et viktig spørsmål er derfor hvordan vi selv kan bidra til et mer inkluderende arbeidsmiljø.

Verktøyet vi kan ta i bruk, er selvledelse. Selvledelse handler om hvordan vi påvirker oss selv i det daglige, og hvordan vi jobber med oss selv for å nå mål. 

Sosialt ansvarlig selvledelse innebærer å  tenke over hvilke konsekvenser egen atferd har på de rundt oss og ta dette med i betraktningen når vi gjør valg og prioriteringer. I det følgende skal jeg ta for meg hvordan sosialt ansvarlig selvledelse kan bidra til å skape et mer inkluderende arbeidsmiljø.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no