Få oversikt over mulighetene

Mulighetene for tilrettelegging er ofte flere enn vi tror. Start derfor med å få oversikt over hva som er mulig på din arbeidsplass.

Da blir det enklere å finne løsninger når en ansatt trenger tilrettelegging.

Les mer.

Kilde: idebanken.org