Det sier fagleder Kjetil G. Lundemoen i utdannings- og barnehageetaten. De satte i gang tiltaket i barnehagene først, fordi de var bekymret for at det høye sykefraværet i etaten kunne true kvaliteten på tjenestene de leverte. Etter to og et halvt år har sykefraværet i flere av barnehagene sunket til 3 – 6 prosent. Det er svært lavt i barnehagesektoren.

Les mer.

Kilde: idebanken.org