Christina Stielli har bidratt til å sette begrepet «arbeidsglede» ettertrykkelig på kartet. Hun er opptatt av at ledere skal forstå at godt medarbeiderskap ikke er så vanskelig å få til som man skulle tro.

Til arbeidsgiverens fordel

– I dag vet vi at gode relasjoner er alfa og omega på en arbeidsplass. Det spiller ingen rolle om produktet eller tjenesten vi selger er best i verden, hvis vi ikke kan samarbeide og raskt klare å skape kontakt med kundene våre. En bedrift der man respekterer hverandres ulikheter og utnytter disse som den ressursen de er, vil være en mer produktiv arbeidsplass.

– På en slik arbeidsplass, der alle tar et eget ansvar for holdningene sine og relasjonene til kolleger, er det lavere sykefravær og et mye bedre arbeidsklima. Alt dette kommer arbeidsgiveren til gode. Kort sagt kan vi si at en arbeidsgiver kan tjene stort på at medarbeiderne er vennlige og høflige ovenfor hverandre, og at de er generøse med tiden og kompetansen sin.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no