Hvordan få i gang den kreative prosessen? Og hvordan unngå at den kreative prosessen blir mekanisk og budskapet statisk?

En teknikk du kan bruke for å tvinge frem vinklinger er å stille spørsmål som krever refleksjon. Da kan du samle knagger til budskapene dere skal få frem, ved å hekte det på noe mottageren kan forbinde med talspersonen eller bedriften som avsender.

Les mer.

Kilde: kommunikasjon.no