Dette kom fram da rapporten "Aldersmangfold som ressurs" ble lansert tirsdag denne uken. Det er en kjent sak at andelen yrkesaktive går ned etter fylte 55 år. Ifølge SSB er bare 75 prosent av 60-åringene i arbeid. Ser man på 65-åringene er andelen under 50 prosent.

Hva skal til for å bli en fremtidsrettet arbeidsgiver som fremmer og beholder seniorer i kunnskaps- og teknologibransjen? Abelia, Tekna og Senter for Seniorpolitikk ba Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) om å utrede dette.

Les mer.

Kilde: finansnorge.no