Situasjonen med nedstenging og tiltak knyttet til Covid-19 har i tillegg akselerert bruk av digitale løsninger. Det gir mer digital sårbarhet og risiko, som Nasjonal sikkerhetsmyndighet påpeker, også fordi ulike aktører utnytter Covid-19-tematikk til svindelforsøk og operasjoner på nett. Politiets første trusselvurdering trakk nylig fram økt fare for forsøk på å lure folk i e-poster med mer til å oppgi viktig informasjon og det å utnytte svake passord på agendaen. Med økte behov for digital sikkerhet, er det viktig å se nærmere på ferdighetene knyttet til slik sikkerhet.

Les mer.

Kilde: forskersonen.no