Skatteetaten, sammen med NAV og Finans Norge/Bits, vant Fyrlyktprisen som ble delt ut under Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) i Trondheim. Prisen ble tildelt Skatteetaten for etatens arbeid med obligatorisk tjenestepensjon, herunder deling av data og tilsyn.

Les mer.

Kilde: skatteetaten.no, finansnorge.no