− Resultatet av dette forskningsprosjektet kan bli en tjenestemodell til inspirasjon for mange andre kommuner, forteller Anne Berit Rafoss, i Senteret for et aldersvennlig Norge, som har gleden av å sitte som deltaker i prosjektgruppa.

Bærekraftige velferdstjenester

Lom kommune hadde ifølge SSB 2228 innbyggere i 2020. Av disse er nærmere 1 av 5 over 70 år. Om 30 år vil det bo 17 prosent færre i kommunen. Samtidig vil andelen over 70 år passere 31 prosent.  

Som et skritt på veien for å løse noen av utfordringene helse- og omsorgssektoren står overfor, er ønske å få til et samarbeid mellom kommunen, privat næringsliv og frivilligheten for å skape helsefremmende aktivitetstiltak for hjemmeboende eldre.

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no