Det er to fastlegekontor og laboratoriet Fürst som først skal i gang med den tekniske utprøvingen. Prøvesvar fra laboratorieundersøkelser og radiologiske undersøkelser skal bli tilgjengelig i kjernejournal, og dermed lettere tilgjengelig for både helsepersonell og innbyggere.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no